Beschrijving

Te koop/ te huur

Nieuw te bouwen bedrijfsunits /opslag box /camper caravan opslag, De Bun, Espel.
 
De afmetingen( breedte /lengte /hoogte ) zijn variabel en aan te passen naar u wensen.
Deze keurig afgewerkte units /boxen zijn gelegen op het industrie terrein De Bun te Espel. 
De bedrijf units/boxen worden opgesplitst in meerdere multifunctionele ruimtes met verschillende oppervlaktes. De oppervlakte ( hoogte )worden aangepast naar u wensen. Hoogte van de units is 4 meter doorrijhoogte overhead deur is 3,5 meter .

Afhankelijk van het type unit worden er 1 of meerdere parkeerplaatsen toegewezen .Het bedrijventerrein bevindt zich in de directe nabijheid van de A6, waardoor de bereikbaarheid uitstekend is.


Unit 29.80 m2: € 29.500,- v.o.n. excl. btw Huurprijs per maand € 300,- ex BTW
unit 59.60 m2 : €58.000,- v.o.n .excl .BTW huurprijs per maand €550,- ex BTW 

(prijzen zijn onder voorbehoud van aanbesteding )

Kortom moderne bedrijfsruimte/boxen met een aantrekkelijk prijsniveau, waar u direct kan starten met uw onderneming/hobby/opslag box /stalling . 

De units worden casco opgeleverd ,voorzien ketting-bedienbare roldeur (loopdeur en elektrisch optioneel ),betonvloer 

- vloerbelasting begane grond 1000 kg/m2;
- kunststof kozijnen;
- vrije hoogte;

De bedrijfsunits zijn onder meer te gebruiken als werkplaats, opslagruimte, stalling, showroom, transport- of montageruimte en voor bouw en lichte industrie.
De bouwvergunning wordt aangevraagd op basis van een industriegebouw met de volgende kenmerken:

•lichte industriefunctie (hier vinden activiteiten plaats, waarbij het verblijven van mensen is toegestaan .Het bedrijfsverzamelgebouw zal gerealiseerd worden in een gesloten vorm waarbij de units ruggelings aan elkaar worden gebouwd. Hierdoor bestaat er de mogelijkheid de units te schakelen

Het bedrijfsverzamelgebouw wordt gebouwd op een ruime kavel. Hierdoor beschikt u over genoeg rangeerruimte. Het perceel is goed bereikbaar via de toegangsweg De Espelerringweg .

De volgende posten zijn in de verkoopprijs opgenomen:
- grondkosten
- notariskosten overdracht
- kadastrale inschrijvings- en inmeetkosten
- honorarium architect
- honorarium constructeur
- sonderingskosten
- bouwkosten unit
- CAR verzekering tot de oplevering.

De volgende kosten zijn niet meegenomen in de koopsom:
- aansluitkosten elektra en water
- kosten hypotheekakte, taxatiekosten en hypotheekrente tijdens de bouw van het object
- binnen schilderwerk
- BTW
- eventueel meer -minderwerk 
-zonnepanelen 

Bouwaanvraag
De koper is zelf verantwoordelijk voor de voor zijn bedrijfsvoering benodigde vergunningen, zoals bijvoorbeeld vestiging-, milieu- en gebruiksvergunning. Hoewel deze informatiebrochure met grote zorg is samengesteld aanvaarden de aanbieders ervan geen verantwoordelijkheid voor onvolledigheden, afwijkingen en/ of tussentijdse wijzigingen. Ook moeten zij een voorbehoud maken voor wijzigingen voortvloeiend uit eisen van de brandweer, overheid en nutsbedrijven.                                                                                                                    Deze informatie is geheel vrijblijvend en aan deze brochure kunnen geen rechten worden   ontleend. Deze wijzigingen zullen geen ernstige afbreuk doen aan de waarde en bruikbaarheid van de unit en geven geen recht tot enige verrekening met de koper.

Koop-/ aannemingsovereenkomst
Met het ondertekenen van de koopovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs, terwijl wij ons door medeondertekening verplichten tot de bouw van het Bedrijfsverzamelgebouw De Bun Nadat de overeenkomst door de koper en verkoper is ondertekend ontvangt u hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt naar de
notaris gezonden, die dan de notariële akte van eigendomsoverdracht zal opmaken. Eventueel meer- en minderwerk wordt verrekend met de laatste termijn en dient voor oplevering op de bouwrekening van de ontwikkelaar overgemaakt te zijn.

Eigendomsoverdracht en Betaling
De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde “akte van transport” bij de notaris. In de koopovereenkomst wordt de uiterste datum van transport vermeld. Vóór de datum van notarieel transport zendt
de notaris u een afrekening waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven. De grondcomponent alsmede de bijkomende kosten zullen bij deze aktepassering voldaan moeten worden. De
betalingstermijnen voor het restant “bouwkosten” zullen in de aannemingsovereenkomst worden bepaald.
De kosten van dit notarieel transport zijn voor rekening van de verkoper.

Oplevering
De bedrijfsunits worden bezemschoon opgeleverd. Zodra de definitieve opleveringsdatum bekend is, wordt u hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Tevens ontvangt u daarbij een verzoek tot betaling van de laatste termijnen en een eventuele factuur van de meer- en minderwerk opties inclusief de nutsvoorzieningen. Oplevering vindt alleen plaats indien deze termijnen en het eventuele meerwerk is voldaan. Samen met de aannemer wordt de unit opgeleverd. Denk eraan dat u vanaf deze dag het pand heeft verzekerd middels een opstalverzekering naar herbouwwaarde. Eventuele tekortkomingen of bemerkingen worden op een opleverstaat geplaatst. Deze opleverstaat dient door beide partijen te worden ondertekend. Geconstateerde klachten, bemerkingen, gebreken of tekortkomingen worden zo
spoedig mogelijk opgelost. Niet tot de oplevering behoren maatafwijkingen c.q. maattoleranties en vlakheidtoleranties welke vallen binnen de tolerantienormen die voor het desbetreffende product zijn vastgelegd. Indien u aan alle verplichtingen heeft voldaan, wordt na de oplevering de sleutel van de desbetreffende unit aan u overhandigd

Technische Informatie 
Grondwerk/ fundering
Het grondwerk annex de fundering wordt naar aanleiding van het mechanisch en contrastief advies bepaald.

Draagconstructie
De draagconstructie van het gebouw bestaat uit een staalconstructie die geheel vervaardigd is volgens berekening en tekening van de constructeur.
Bedrijfsvloer
De begane grondvloer is onderheid en geschikt voor een maximaal toelaatbare vloer- belasting De afwerking begane grondvloer zal monolithisch worden afgewerkt.
Gevels
De gevels worden uitgevoerd in zogenaamde 'geïsoleerde sandwichpanelen' in kleur. De panelen hebben een totale Rc-waarde van 3,5 m2K/W. Deze panelen worden aangebracht op de achterliggende staalconstructie en sluiten aan de onderkant aan op de betonnen begane grondvloer. Kleurstelling kan eventueel afwijken met de impressies.

Binnenwanden
De binnenwanden tussen de bedrijfsunits worden uitgevoerd in geïsoleerd stalen sandwichpanelen of gelijkwaardig(kalkzandblokken blokken ).

Buitenkozijnen en deuren
De buitenkozijnen worden uitgevoerd in kunststof en het aangebrachte hang en sluitwerk voldoet aan weerstandsklasse 2. De overheaddeuren van de afzonderlijke bedrijfsunits worden geïsoleerd uitgevoerd. Deze deuren zijn handbediend. Optioneel kunnen deze deuren elektrisch bediend worden gemaakt. De overheaddeuren aan de voorzijde hebben een breedte van 4,00 en zijn 3,50 meter hoog de deuren in de zijgevel hebben een breedte van 3,00 en zijn ca. 3,50 meter hoog. Alle bedrijfsunits zijn optioneel voorzien van een loopdeur naast de overheaddeur.
Dakconstructie
De dakconstructie van het gebouw bestaat uit stalen geprofileerde dakplaten, voorzien van een dampremmende laag en isolatie (totale Rc-waarde van 3,5 m2K/W). De daken worden afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking of gelijkwaardig product.
Met een minimale garantie van 10 jaar.

Lichtstraten
De bedrijfsunits kunnen optioneel worden voorzien van een lichtstraat.

Reclame uitingen 
Reclame uitingen kunnen door de koper zelf worden aangebracht. Hiervoor dient de koper zelf vergunning c.q. toestemming van de gemeente te verkrijgen.

Vereniging van eigenaren (VVE)
Als eigenaar ben je verplicht om lid te worden van de VVE 
Deze VVE is in oprichting .
VVE regelt OA het gezamenlijk onderhoud en de regels van het buitenterrein 

Timmerwerken
De meterkast wordt afgewerkt, geheel volgens de geldende eisen van de nutsbedrijven. In de meterkast worden voor het storten van de betonvloer invoerbochten aangebracht t.b.v. de nutsbedrijven; geheel volgens de geldende eisen van de nutsbedrijven. De stalen onderdelen van de hoofddraagconstructie worden waar nodig volgens voorschriften van de brandweer brandwerend bekleed.
Riolering
De riolering word uitgevoerd in slagvast PVC. De afvoer van het vuilwater zal worden aangesloten op het gemeenteriool een en ander conform de geldende voorschriften van de gemeente. De hemelwaterafvoeren ten behoeve van de units en de parkeerplaatsen zal worden aangelegd .de lozing van dit water zal gebeuren op het oppervlaktewater. 
Sanitair / vuilwaterafvoer
De bedrijfsunits worden standaard voorzien van een toiletafvoer met een aansluiting op het gemeentelijk riool.
Wateraansluiting
De bedrijfsunits kunnen optioneel worden voorzien van een wateraansluiting.
Electra
De bedrijfsunits kunnen optioneel worden voorzien van een elektra aansluiting. De aardpen wordt niet meegenomen in meterkast, is door en voor rekening van gebruiker.
Buitenterrein
Het terrein, alsmede de in-/ uitrit worden verhard (zoals op tekening aangeven) door het aanbrengen van een bestrating van betonnen klinkers (aangebracht op een laag puingranulaaten straatzand .
Reclame uitingen kunnen door de koper zelf worden aangebracht. Hiervoor dient de koper zelf vergunning c.q. toestemming van de gemeente te verkrijgen.

Diversen
Wijzigingen op tekeningen als gevolg van eisen van overheidswege(welstand), alsmede kleine wijzigingen in de uitvoering op verzoek van de architect, constructeur, ontwikkelaar e.d. zijn voorbehouden.
Heeft u belangstelling ?

Neem dan contact op met:
HMG Makelaars
Escudo 6
8305 BM Emmeloord
0527-611704
info@hmgmakelaars.nl

Kenmerken